Lees deze actievoorwaarden zorgvuldig door. De actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie "WINACTIE ENQUETE ONDERZOEK SOCIAL MEDIA EREDIVISIE" (hierna: "Winactie") van de Eredivisie CV. De winactie loopt via het digitale formulier op eredivisie.nl/onderzoeksocials/. Door deelname aan deze Winactie ga je expliciet akkoord met onderstaande actievoorwaarden, Privacy Statement en Algemene voorwaarden van de Eredivisie CV.

ARTIKEL 1 - ACTIE

1.1 Ten behoeve van een afstudeeronderzoek bij de Eredivisie CV zal er een enquête onderzoek worden uitgezet om zodoende inzichten op te doen onder de volgers van de Eredivisie, bijvoorbeeld een mogelijk verband tussen leeftijd en voorkeur in content of geslacht en gebruik van social media per dag. De enquête is bedoeld om de behoeften van de huidige volgers te behartigen, maar ook om nieuwe volgers naar de Eredivisie toe te trekken. Om deelnemers te stimuleren deel te nemen aan enquête biedt de Eredivisie de kans om één van de volgende prijzen te winnen:

- Eén van de twee beschikbare wedstrijdshirts (thuis) 2021/22 van een Eredivisieclub naar keuze (bekijk voor de actuele prijzen de websites van de clubs op: https://eredivisie.nl/competit...)

Deelname aan de winactie is gratis. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

1.2 Je komt in aanmerking voor deelname door alle vragen te beantwoorden en het contactformulier compleet in te vullen.

1.3 Met deelname aan de enquête en kans te willen maken op een Eredivisie-shirt, ga je akkoord om in de toekomst benaderd te kunnen worden voor een dieper onderzoek. Dit zal dan een vragenlijst zijn via e-mail. Jouw persoonsgegevens zullen enkel voor dit doeleinde worden gebruikt en worden na een mogelijk diepte-interview niet meer gebruikt. De persoonsgegevens blijven anoniem en zijn enkel ten behoeve van een intern onderzoek.

1.4 De winactie loopt van 17 november 2021 tot en met 20 november 2021 (23.59 uur) en is uitsluitend geldig bij deelname via de applicaties in lid 2 van dit artikel.

1.5 De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

1.6. Uiterlijk donderdag 24 november 2021 ontvangen de winnaars van de Eredivisie CV via email bericht dat zij gewonnen hebben. Overige deelnemers ontvangen geen bericht. Over uitslagen wordt n iet gecorrespondeerd.

ARTIKEL 2 - DEELNAME

2.1 Om deel te nemen aan de Winactie dien je het contactformulier op eredivisie.nl/onderzoek-socials/, volledig in te vullen en vervolgens op de verzendknop in het formulier te drukken. Je stem is bevestigd bij het inleveren van de enquête.

2.2 Alle beschreven stappen in artikel 2.1. dienen volledig doorlopen te zijn, om kans te maken op één van de prijzen zoals vermeld in artikel 1.1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de Winactie.

2.3 Als je problemen ondervindt met het invullen van de gegevens, verzoeken wij je om contact op te nemen met de Eredivisie CV via frank.vanamerongen@eredivisie.nl.

2.5 Deelname aan de Winactie is alleen toegestaan voor deelnemers die 16 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van deze Winactie (16-11-2021).

2.6 Deelnemers jonger dan 16 jaar op het moment van aanvang van deze winactie (16-11-2021) verklaren toestemming van (een) ouder(s) of verzorger(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie. Zonder deze toestemming is deelname niet toegestaan.

2.7 Per persoon kan maximaal één keer worden deelgenomen aan de Winactie.

2.8 Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig zijn in Nederland.

ARTIKEL 3 - OVERIG

3.1 Je gegevens worden behandeld conform de van toepassing zijnde nationale privacywetgeving en Privacy Statement van de Eredivisie CV.

3.2 Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over deze Winactie kun je contact opnemen met de Eredivisie CV per e-mail info@eredivisie.nl. Je ontvangt binnen 7 werkdagen na ontvangst een reactie.

3.3 Eredivisie CV behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen dan wel de Winactie op enig moment stop te zetten, zonder daarvan nadere aankondiging te doen. Advies is om daarom de actievoorwaarden regelmatig te bekijken.

3.4 De prijs, zoals vermeld in artikel 1.1., is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de Winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Eredivisie CV gerechtigd een andere winnaar te selecteren.

3.5 De prijs, zoals vermeld in artikel 1.1., wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Eredivisie CV is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

3.6 Eredivisie CV is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). Eredivisie CV is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

3.8 Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs, zoals vermeld in artikel 1.1., is voor rekening en risico van de winnaar. Eredivisie CV is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het gebruik van de prijs door de winnaar, op welke manier dan ook.

3.9 Eredivisie CV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Winactie of de aanwijzing van de winnaar.

3.11 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

3.12 Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.