‘Ons voetbal is van iedereen – samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel’. Met dit aanvalsplan, wat in februari 2020 is opgeleverd, staan we voor een effectieve aanpak van racisme en discriminatie in het gehele voetbal. We bouwen voort op de bestaande kennis en ervaring, ontwikkelen nieuwe initiatieven en technologie en breiden het aantal maatregelen uit.

Achtergrond

Miljoenen Nederlanders beleven wekelijks veel plezier aan voetbal: met het bord op schoot, langs de lijn of op het veld. Voetbal verbindt de samenleving. We beleven het samen. Van de pupillen tot het seniorenelftal, en van recreant tot profvoetballer. Talent en passie voor voetbal kennen geen huidskleur, leeftijd of achtergrond. Het voetbalveld is de plek waar Ahmad, Frenkie en Vivianne elkaar ontmoeten. Helaas is dat niet het volledige beeld.

Op 17 november 2019 werd pijnlijk duidelijk dat discriminatie nog steeds het spelplezier voor velen bederft. De racistische uitingen aan het adres van Excelsior-speler Mendes Moreira, tijdens de wedstrijd van FC Den Bosch en Excelsior, hebben ons met de neus op de feiten gedrukt. Zo kan het niet langer: racisme bestaat en mensen schromen niet om het te uiten. Wij willen deze groep mensen geen plek geven in de verbindende wereld die het voetbal biedt.

Aanpak

Onze aanpak werkt langs drie lijnen; (1) voorkomen (2) signaleren en (3) sanctioneren:

1) Voorkomen: Veruit de meeste mensen in onze samenleving zijn er niet op uit om anderen doelbewust te kwetsen. In die gevallen kunnen voorlichting, dialoog en bewustwording het gedrag positief veranderen. Dit is dus een heel belangrijk onderdeel, zeker als goede voorbeelden een podium krijgen.

 • Campagne
 • Trainingsprogramma clubs
 • Scholing officials en medewerkers
 • Fair Play-trajecten

2) Signaleren: Soms is het heel moeilijk om racisme en discriminatie vast te stellen op de tribune of op een van de amateurvelden. Het is vaak lastig (juridisch) te bewijzen wie zich hieraan schuldig heeft gemaakt. Meldingen, signalen, harde bewijslast maar ook persoonsgegevens zijn nodig om op te kunnen treden tegen diegenen die de norm overschrijden en ook hierin wordt geïnvesteerd.

3) Sanctioneren: Daders moeten worden aangepakt. Daarom worden degenen die zich schuldig maken aan racisme en discriminatie strikt aangepakt. Dat zal op alle juridisch mogelijke manieren gebeuren. Er wordt ook nadrukkelijk ingezet op straffen die leiden tot meer bewustwording en een gedragsverandering.

 • Persoonsgerichte aanpak
 • Kennis over strafmogelijkheden vergroten
 • Strafeis openbaar ministerie
 • (Digitale) meldplicht
 • Versterken tuchtrecht KNVB
 • Speciaal aanklager
 • Aanpassen handboek competitiezaken en richtlijn stadionverbod
 • Spreekkorenproject

Voetbal Geeft

Lees meer over de gezamenlijke maatschappelijke initiatieven van de Eredivisie, de 18 clubs en VriendenLoterij, maatschappelijk partner Eredivisie.