Maatschappelijk partner
Hoofdsponsor
Partner
eSports

Met ‘Maatschappelijk Project Eredivisie’ worden Eredivisieclubs gestimuleerd nieuwe, impactvolle maatschappelijke projecten te realiseren. Uit alle inzendingen worden door zowel een jury als het publiek gezamenlijk de beste drie plannen gekozen, die beloond worden met een projectfinanciering.

Een deskundige, onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen van de Eredivisieclubs. Waarna er door het publiek wordt gestemd op de 9 geselecteerde projecten. Het oordeel van het publiek en de jury telt allebei voor de helft mee in het eindoordeel. De jury bestaat uit Humberto Tan (presentator), Aletha Leidelmeijer (presentatrice ESPN) en Daan Peters (managing director VriendenLoterij). De VriendenLoterij stelt een totaalbedrag van 100.000 euro beschikbaar, wat verdeeld wordt onder de drie clubs met het beste projectplan.

SC Heerenveen winnaar seizoen 2020/'21

sc Heerenveen won afgelopen seizoen 50.000 euro voor het beste ‘Maatschappelijk Project Eredivisie’ De club uit Friesland ontving de prijs voor het project ‘Wy tinke oan moarn’ (wij denken aan morgen). Met dit project van sc Heerenveen wil de club werken aan een vitale omgeving voor de (jonge) inwoners van Friesland. Doelstelling van dit project is dat kinderen tussen de 10-12 jaar (meer) leren en lezen en letterlijk en figuurlijk in beweging komen en blijven.

De aanpak waarmee sc Heerenveen op 40 scholen jongeren gaat helpen met leren lezen en meer bewegen is bijzonder en uniek. Dit project heeft grote impact voor de gehele provincie Friesland
aldus de jury

FC Groningen en FC Twente nummer 2 en 3

FC Groningen ontving 30.000 euro voor het project ‘Frame voetbal on tour’. FC Groningen biedt met Frame voetbal on tour de oplossing voor kinderen met een handicap om toch te kunnen voetballen in groepsverband door gebruik te maken van een speciaal loopframe. ‘Een prachtig initiatief waarbij zowel het sportieve als sociale aspect van voetbal samenkomen. Niet alleen maakt het voetbal beschikbaar voor kinderen met een handicap, maar stimuleert het ook de integratie en wederzijds begrip met leeftijdsgenoten zonder handicap.’

Het project ‘Passende vrijetijdsbesteding en sport’ van FC Twente ontving 20.000 euro om kinderen met een niet verstandelijke beperking zoals ADHD, autisme of gedragsproblemen te helpen. Deze kinderen kunnen onder deskundige begeleiding mee doen aan reguliere sport en vrijetijdsbesteding in de Gemeente Hengelo om zo volwaardig onderdeel te zijn van de maatschappij en hen het gevoel geven erbij te horen. ‘Een fantastisch project waar sociale inclusie, sportiviteit en gelijkwaardigheid centraal staan!’

Voetbal Geeft

Lees meer over de gezamenlijke maatschappelijke initiatieven van de Eredivisie, de 18 clubs en VriendenLoterij, maatschappelijk partner Eredivisie.