Met ‘Maatschappelijk Project Eredivisie’ worden eredivisieclubs gestimuleerd nieuwe, impactvolle maatschappelijke projecten te realiseren. Uit alle inzendingen worden door zowel een jury als het publiek gezamenlijk de beste drie plannen gekozen, die beloond worden met een projectfinanciering.

Over de verkiezing

Maatschappelijk Project Eredivisie is een jaarlijkse verkiezing. Een deskundige, onafhankelijke jury beoordeelt alle inzendingen van de Eredivisieclubs en selecteert de 9 beste projectplannen. Hierna kunnen alle fans uit deze geselecteerde 9 projecten op hun top-3 stemmen. Het oordeel van het publiek en de jury telt allebei voor de helft mee in het eindoordeel. De jury bestaat uit Humberto Tan (presentator), Aletha Leidelmeijer (presentatrice ESPN) en Daan Peters (managing director VriendenLoterij). De VriendenLoterij stelt een totaalbedrag van 100.000 euro beschikbaar, wat verdeeld wordt onder de drie winnende clubs.

Cambuur Dreamschool winnaar seizoen 2021/'22

Het project Cambuur Dreamschool van SC Cambuur is uitgeroepen tot ‘Maatschappelijk Project Eredivisie 2021/22’ van de VriendenLoterij en de Eredivisie. Het project Cambuur Dreamschool speelt in op de groeiende groep kwetsbare jongeren in de regio die hun motivatie verliezen wat ten koste gaat van hun fysieke en mentale gesteldheid. Via sportactiviteiten, persoonlijke coachingsgesprekken en workshops worden de jongeren gestimuleerd hun doelen te bereiken. De Cambuur Dreamschool geeft de jongeren een op maat gemaakt begeleidingsprogramma en zet jongeren weer in hun kracht.

De tweede plek ging naar ‘Ajax Foodball’ Ajax focust zich met dit project op een gezonde leefstijl voor kwetsbare jeugd. Met Ajax Foodball maakt de club minimaal 100 kwetsbare jongeren en hun ouders bewust van het belang van een gezonde levensstijl.

De winnaar van vorig jaar, sc Heerenveen, werd dit jaar derde met het project ‘Ons Pompeblêdenhart’. De club wil komende drie jaar meer mensen opleiden om te kunnen reanimeren, zoals spelers, staf en supporters. Daarnaast wordt er veel zichtbaarheid gegeven aan het belang van reanimatietrainingen en het hebben van AED's in de buurt en bij verenigingen.

SC Heerenveen winnaar seizoen 2020/'21

sc Heerenveen won vorig seizoen 50.000 euro voor het beste ‘Maatschappelijk Project Eredivisie’ De club uit Friesland ontving de prijs voor het project ‘Wy tinke oan moarn’ (wij denken aan morgen). Met dit project van sc Heerenveen wil de club werken aan een vitale omgeving voor de (jonge) inwoners van Friesland. Doelstelling van dit project is dat kinderen tussen de 10-12 jaar (meer) leren en lezen en letterlijk en figuurlijk in beweging komen en blijven.

FC Groningen ontving 30.000 euro voor het project ‘Frame voetbal on tour’. FC Groningen biedt met Frame voetbal on tour de oplossing voor kinderen met een handicap om toch te kunnen voetballen in groepsverband door gebruik te maken van een speciaal loopframe. ‘Een prachtig initiatief waarbij zowel het sportieve als sociale aspect van voetbal samenkomen. Niet alleen maakt het voetbal beschikbaar voor kinderen met een handicap, maar stimuleert het ook de integratie en wederzijds begrip met leeftijdsgenoten zonder handicap.’

Het project ‘Passende vrijetijdsbesteding en sport’ van FC Twente ontving 20.000 euro om kinderen met een niet verstandelijke beperking zoals ADHD, autisme of gedragsproblemen te helpen. Deze kinderen kunnen onder deskundige begeleiding mee doen aan reguliere sport en vrijetijdsbesteding in de Gemeente Hengelo om zo volwaardig onderdeel te zijn van de maatschappij en hen het gevoel geven erbij te horen. ‘Een fantastisch project waar sociale inclusie, sportiviteit en gelijkwaardigheid centraal staan!’

Voetbal Geeft

Lees meer over de gezamenlijke maatschappelijke initiatieven van de Eredivisie, de 18 clubs en VriendenLoterij, maatschappelijk partner Eredivisie.