Eredivisie

8 miljoen Nederlanders meer uren betrokken bij betaald voetbal

De verbindende kracht van het betaald voetbal is in het seizoen 2021/’22 verder toegenomen. Het aantal personen dat geïnteresseerd is in de topcompetities bleef weliswaar nagenoeg gelijk (8,1 miljoen personen), maar het gemiddeld aantal uren dat zij per week besteden aan voetbal gerelateerde activiteiten groeide van 11,2 naar 12,3 uur (12,2 met COVID-19 maatregelen). Ook droeg het betaald voetbal 1,99 miljard bij aan het BBP. Vandaag worden deze onderzoeksresultaten extra onder de aandacht gebracht bij de Tweede Kamer, waar gedebatteerd wordt over het landelijk sportbeleid en de sportbegroting voor het komend jaar.

12 uur per week

Voetballiefhebbers besteden 12,3 uur per week aan voetbal, zo bleek uit een enquête van marktonderzoeksbureau Markteffect onder 1.917 personen (18+) in opdracht van KNVB Expertise, dat de maatschappelijke impact van het voetbal in kaart bracht. De verdeling van de tijd dat ze gemiddeld met voetbal bezig zijn, is als volgt:

2019/’20 2021/'22

Kijken wedstrijden

3,4 uur

4,4 uur

Praten over voetbal

1,5 uur

1,9 uur

Volgen social media en forums over voetbal

1,3 uur

1,6 uur

Bezoeken van wedstrijden

1,7 uur

1,6 uur

Lezen over voetbal in kranten en tijdschriften

1,1 uur

1,1 uur

Spelen voetbal gerelateerde games

0,9 uur

0,6 uur

Overig

1,3 uur

1,1 uur

Totaal

11,2 uur

12,3 uur

Financiële bijdrage

Ook financieel gezien bleef de maatschappelijke bijdrage van het betaald voetbal groot. Zo droeg het betaald voetbal 1,99 miljard bij aan het BBP (bruto binnenlands product) in het seizoen 2021/’22. Twee jaar geleden was dit nog 2,03 miljard euro, maar vanwege de coronamaatregelen daalde het gemiddeld aantal stadionbezoekers per speelronde van 205.574 naar 177.610. En daarmee daalden ook de inkomsten. De werkgelegenheid bij de BVO’s, leagues en KNVB nam tijdens de ‘coronaperiode’ af van 3.254 naar 3.212 FTE. Dit cijfer is exclusief de personen die alleen voor de wedstrijden worden ingehuurd, zoals horecamedewerkers in en om het stadion, stewards en verkeersregelaars.

De financiële gevolgen van de coronamaatregelen waren fors voor het betaald voetbal. Met steun van de supporters, sponsors en uiteraard de overheid zijn er gelukkig geen clubs omgevallen. Andersom draagt het betaald voetbal ook een flink steentje bij aan de samenleving, ook financieel gezien.
Jan de Jong, directeur Eredivisie CV

MVO-projecten

Gezamenlijk organiseerden alle BVO’s 284 MVO-projecten op het gebied van participatie, educatie, gezondheid en re-integratie op de arbeidsmarkt. Volgens onderzoek van de Universiteit Utrecht hebben de Eredivisieclubs in het seizoen 2021/’22 maar liefst 474.476 deelnames aan de MVO-projecten bereikt. De Eredivisiespelers hebben zich in totaal 1.072 uur hiervoor ingezet.

Met de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie erbij komt het aantal deelnames uit op in totaal 550.083.

Oproep aan politiek

De maatschappelijke waarde van topsport in Nederland staat onder druk. Commerciële topsportorganisaties in Nederland kunnen op financieel gebied steeds moeilijker concurreren met clubs en leagues in andere (Europese) landen. Investeren in jeugdopleidingen, vrouwenvoetbal, innovaties, trainers, coaches, maatschappelijke projecten en topsportfaciliteiten is niet vanzelfsprekend. De politieke besluitvorming op het gebied van fiscale maatregelen, de beperkte sponsoringsmogelijkheden en beperkingen in de mediawetgeving leiden tot een negatief investeringsklimaat voor het betaald voetbal. Daarom zou de politiek een aparte topsportregeling in het leven moeten roepen, zoals die ook in andere Europese landen bestaat. Als klein land wil Nederland internationaal op het hoogste podium meedoen en dat betaalt zich ook terug met de hierboven becijferde waarde voor de Nederlandse samenleving.

Cijfers over de maatschappelijke kracht van het betaald voetbal worden elke twee jaar in kaart gebracht en gepubliceerd.

Dit artikel delen