Eredivisie

Afspraken voortijdig beëindigen betaald voetbalcompetities vastgelegd

De KNVB heeft reglementair vastgelegd wat er moet gebeuren als in de toekomst de betaald voetbalcompetities door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet kunnen worden uitgespeeld. Dit naar aanleiding van het afgelopen seizoen 2019/’20 waarin de Eredivisie, de Keuken Kampioen Divisie en het TOTO KNVB Bekertoernooi door de coronapandemie niet konden worden voltooid en ad hoc moesten worden afgebroken.

Het bestuur betaald voetbal beoordeelt ook in toekomstige gevallen of er sprake is van overmacht en onvoorziene omstandigheden en besluit of de betaald voetbalcompetities (Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie) en het TOTO KNVB Bekertoernooi voortijdig gestopt moeten worden. Daarbij zal het bestuur betaald voetbal eerst de clubs, CSR (Centrale Spelersraad) en CTR (Centrale Trainersraad) horen voordat een besluit wordt genomen. Er zal altijd maximaal worden geprobeerd om de competities en het bekertoernooi uit te spelen.

Bij voortijdig stoppen

Als op het moment van voortijdig stoppen van de competities betaald voetbal niet alle teams minstens de helft van het reguliere aantal wedstrijden hebben gespeeld (17 in de Eredivisie, 19 in de Keuken Kampioen Divisie), dan worden alle uitslagen geschrapt. In die situatie is er geen ranglijst op grond waarvan kampioenschappen worden bepaald, Europese tickets worden toegekend en vindt er geen promotie en degradatie plaats.

Als er wel meer dan de helft van het reguliere aantal wedstrijden is gespeeld, wordt er een ranglijst opgemaakt op basis waarvan de Europese tickets worden verdeeld. Er vindt alleen promotie en/of degradatie plaats door de teams die op het moment van voortijdig stoppen al onherroepelijk zijn gepromoveerd of gedegradeerd. Ook is alleen sprake van een kampioen als het desbetreffende team op dat moment al onherroepelijk kampioen is.

In het geval dat alle teams ten minste 85 procent van de wedstrijden hebben gespeeld, wordt op basis van de ranglijst bepaald wie kampioen is, wie promoveert of degradeert en wie zich kwalificeert voor Europees voetbal.

Gudde: ‘Staat vast hoe we competities afronden’

Eric Gudde, directeur betaald voetbal KNVB: “Iedereen was verrast door de impact die de coronapandemie op het voetbal had. Niemand heeft eerder zo’n situatie meegemaakt. Mocht dit nog eens gebeuren, dan wil iedereen graag duidelijkheid hebben. Daarom hebben we in overleg met alle betrokken partijen deze reglementswijziging doorgevoerd. We zullen er altijd alles aan doen om de competities uit te spelen, maar mocht dat onverhoopt niet lukken, dan staat nu in elk geval vast hoe we de competities gaan afronden.”

Jan de Jong, directeur Eredivisie CV: “Het is goed dat er nu vooraf duidelijkheid is. De spelregels zijn helder. Iedere club weet nu exact waar hij aan toe is voordat de competitie begint. Dat voorkomt Poolse landdagen en juridische gevechten waar vooral advocaten beter van worden. Bovendien heeft het voetbal aangetoond dat ze onderling wel degelijk tot goede en gezamenlijke oplossingen kunnen komen als ze maar een paar keer bij elkaar zitten. Misschien is dat wel de grootste winst van de afgelopen periode.”

Marc Boele, directeur CED: “Het is mooi dat we gezamenlijk tot een reglementswijziging zijn gekomen die teleurstelling en pijnlijke discussies voorkomt. Iedereen weet nu waar hij aan toe is, mocht de competitie niet uitgespeeld kunnen worden. Laten we hopen dat we in de toekomst nooit terug hoeven te vallen op dit reglement en dat de competitie normaal tot een einde zal komen.”

De reglementswijzigingen zijn uitgewerkt door een werkgroep, bestaand uit twee algemeen directeuren van Eredivisieclubs, twee algemeen directeuren van Keuken Kampioen Divisieclubs, de directies van de Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie, een spelersafgevaardigde, een trainersafgevaardigde, het bestuur betaald voetbal en de general counsel van de KNVB. De reglementswijzigingen zijn daarnaast voorgelegd aan de reglementscommissie, de FBO (Federatie van betaald voetbalorganisaties), de CSR en de CTR.

Lees hier: Uitvoeringsbesluit – Voortijdig beëindigen competities bv

Dit artikel delen