Eredivisie

Corona-maatregelen voor betaald voetbal onveranderd

Het voetbal, zowel betaald voetbal als amateurvoetbal, steunt uiteraard de vanuit de overheid aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen.

Er heerste gisteren echter nog wel veel onduidelijkheid omtrent nieuwe maatregelen in verhouding tot sport. En hoewel sport in deze zware tijden slechts bijzaak is, willen wij wel eerst duidelijkheid hebben. Het ministerie van VWS bevestigt dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen ongewijzigd is gebleven, en dus loopt tot en met 6 april, en niet tot 1 juni zoals overal in eerste instantie te lezen was. 

De Rijksoverheid heeft het onderstaande richting de sportwereld bevestigd;

  • Tot en met 6 april: Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht.
  • Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte.
  • Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden.
  • Op bovenstaande wordt gehandhaafd.
  • Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen.
  • Op uiterlijk 6 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen voor de sportwereld verlengd worden.
  • Tot 1 juni kunnen er geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien) worden georganiseerd.

De wedstrijden en competities in de sport vallen dus nu buiten het besluit om evenementen en bijeenkomsten te verbieden tot 1 juni. Over het verdere verloop binnen de sport zal pas een besluit worden genomen in de aanloop naar 6 april. Maar op basis van het besluit van de overheid is besloten geen wedstrijden met publiek te spelen voor 1 juni.

Wij volgen zoals eerder gezegd het advies van het RIVM, dat nu tot en met 6 april reikt. We begrijpen zelf ook wel dat gezien de huidige heftige omstandigheden dat waarschijnlijk niet de einddatum van het verbod op sporten bij verenigingen zal zijn, en dat we daar wel ook rekening mee moeten houden in onze scenario’s.

Drie scenario’s waar wij nu mee werken luiden als volgt:

  • De competities worden uitgespeeld voor 30 juni (tot juni zonder publiek).
  • De competities worden uitgespeeld na 30 juni* (afhankelijk uitkomsten UEFA-kalenderwerkgroep).
  • De competities worden niet uitgespeeld.

Het blijft een puzzel, en bovendien is zonder ingrijpen van de UEFA het uitspelen van de Europese nationale competities na 30 juni onmogelijk. Ook de UEFA is nog bezig met scenario’s. De uitkomsten daarvan zijn voor ons relevant omdat we als Nederlands voetbal zo veel als mogelijk eenduidig op willen trekken met de andere competities.

De komende periode blijven we in overleg met alle betrokkenen in deze en wachten we de communicatie vanuit de overheid met name in relatie tot het besluit over de sport af.

Eric Gudde KNVB, Mattijs Manders ECV, Marc Boele CED

*Vooralsnog alleen betaald voetbal

Dit artikel delen