Maatschappelijk

Eerste lichting managers ronden leergang ´Leiderschap in sport´af

De eerste lichting managers heeft met succes de eerste editie van de leergang ‘Leiderschap in Sport: maatschappelijke waarde(n) in het betaald voetbal’ afgerond. Maar liefst 14 deelnemers behaalden hun certificaat. De opleiding is speciaal ontworpen om medewerkers van betaaldvoetbalclubs te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en de maatschappelijke impact van het betaald voetbal te vergroten. Deze leergang wordt aangeboden door Universiteit Utrecht in samenwerking met de Eredivisie CV. 

Na een succesvolle tweedaagse pilot in seizoen 2022/’23 is afgelopen seizoen de leergang “Leiderschap in sport: maatschappelijke waarde(n) in het betaald voetbal” officieel gelanceerd. Tijdens deze opleiding wordt er aandacht besteed aan de rol van de maatschappelijk manager, verschillende typen waardecreatie, trends en ontwikkelingen, competenties en persoonlijk leiderschap. De opleiding duurt zes maanden en wordt jaarlijks anageboden als onderdeel van een bredere samenwerking tussen de Eredivisie CV en Universiteit Utrecht, specifiek het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Vanaf volgend seizoen is de leergang breder toegankelijk en relevant voor alle beleidsmatige en strategische rollen binnen een club. Lees hier meer over de leergang.

Nieuw en groeiend vakgebied

De verwachtingen rondom maatschappelijke betrokkenheid van organisaties zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Thema’s zoals duurzaamheid en inclusiviteit krijgen steeds meer aandacht (SCP, 2023). Ook wordt er steeds meer gevraagd om transparantie en verantwoording van de impact van publieke waarden, mede door nieuwe wet- en regelgeving zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

De toegenomen interesse in publieke waarden en wet- en regelgeving betekent dat de creatie van deze waarden een steeds grotere rol speelt in het voetballandschap. In het seizoen 2022/'23 investeerden de eredivisieclubs 5,5 miljoen euro in maatschappelijke projecten, een stijging ten opzichte van de 4,6 miljoen euro in het seizoen 2021/'22. Met ruim 109 FTE, gemiddeld 6 FTE per club, is er binnen de clubs inmiddels sprake van een specifiek, groeiend vakgebied. In het seizoen 2022/’23 steeg het totale aantal maatschappelijke FTE in de Eredivisie met een derde (33,4%) ten opzichte van het seizoen daarvoor. Deze investeringen en de inzet van clubmedewerkers voor maatschappelijke doelen ondersteunen maar liefst 165 maatschappelijke projecten met 109.447 deelnemers.

Diverse waarden binnen het betaald voetbal

De recente ontwikkelingen bieden mogelijkheden voor verdere uitbouw en professionalisering van publieke waarde(n) in het betaald voetbal. Tegelijkertijd vraagt de positionering van deze waarden binnen de voetbalwereld om aandacht. Naast publieke waarden spelen ook sportieve, culturele en commerciële waarden een essentiële rol in het betaald voetbal, waarbij soms spanningen kunnen ontstaan tussen deze verschillende waarden. Met de nieuwe leergang willen de Eredivisie CV en Universiteit Utrecht bijdragen aan de verdere professionalisering van de diverse typen waardecreatie binnen de sport.

Meer informatie

Voor meer contact kunt u contact opnemen met:

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van Universiteit Utrecht richt zich op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. De leidende vraag daarbij is hoe publieke organisaties en particuliere organisaties met een publieke taak met actuele maatschappelijke vraagstukken omgaan, hun publieke verantwoordelijkheden vormgeven en publieke waarde leveren. De Universiteit Utrecht helpt professionals om hun kennis en vaardigheden up-to-date te houden. Bekijk het programma-aanbod op https://professionals.uu.nl/nl

Dit artikel delen