Eredivisie

Eredivisie CV en Universiteit Utrecht gaan komende drie jaar maatschappelijke impact clubs meten

Na een succesvolle pilot vorig seizoen hebben de Eredivisie CV en het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht vrijdag een driejarige samenwerking gesloten. Met deze samenwerking gaat de USBO de Eredivisie CV en haar 18 clubs ondersteunen bij de ontwikkeling, professionalisering en monitoring van het MVO-beleid. De Universiteit kan door de samenwerking waardevolle praktijkinzichten opdoen over publieke waarde(n)creatie in de sport en interessante opdrachten en stageplekken bieden aan studenten.

Krachten bundelen

Het partnerschap is bedoeld om de kennis en kunde van beide organisaties optimaal te benutten met als doel het MVO-beleid van de Eredivisie en de 18 Eredivisieclubs (verder) te professionaliseren en de maatschappelijke impact van de eredivisie daarmee in zijn totaliteit te vergroten.

Aukje Geubbels, MVO manager Eredivisie CV: ,,Als Eredivisie zijn we met 8 miljoen liefhebbers, 18 unieke merken en rolmodellen zoveel meer dan alleen voetbal. We willen onze impact in de maatschappij continu blijven vergroten, niet alleen op sportief gebied, maar ook op maatschappelijk gebied. Daarvoor is een duurzaam maatschappelijk beleid nodig, met onderbouwde programma’s. De clubs hiervoor ondersteunen met kennis, tools en handjes is daarbij van grote waarde."

We willen onze impact in de maatschappij continu blijven vergroten, niet alleen op sportief gebied, maar ook op maatschappelijk gebied.
Aukje Geubbels, MVO Manager Eredivisie CV

,,USBO en Eredivisie CV passen goed bij elkaar, omdat we allebei gericht zijn op meer maatschappelijke impact. Wij zetten onze kennis over het voetbal graag in, ook met onze studenten, en willen met de Eredivisie CV en de clubs nog beter leren begrijpen hoe we de maatschappelijke waarde van het voetbal kunnen vergroten", aldus Frank van Eekeren, Universitair Hoofddocent USBO.

Zo wordt er samen gewerkt aan:

  • Het begeleiden van clubs in hun MVO-strategie aan de hand van de Theory of Change. Dit is een instrument voor het realiseren en begrijpen van sociale veranderingen. Aan de hand van dit instrument worden clubs geadviseerd over organisatie-ontwikkeling en strategie op maatschappelijk vlak;
  • Het ontwikkelen van een handboek over impactgericht werken in het betaald voetbal aan de hand van een Theory of Change;
  • Het onderzoeken van de omvang en impact van alle maatschappelijke projecten in de Eredivisie en deze komende seizoenen te publiceren;
  • Het aanbieden van diverse interessante studieopdrachten en stage- en onderzoeksplekken bij de Eredivisie(clubs) en het ontwikkelen van wetenschappelijke output over publieke waarde(n)creatie in het voetbal;
  • Het ontwikkelen van een opleiding voor MVO-professionals op domeinen zoals impactgericht werken, strategievorming, stakeholdermanagement en storytelling;
  • Het gezamenlijk organiseren van en deelnemen aan congressen/seminars over publieke waarde(n)creatie en maatschappelijke impact.

Maatschappelijke Impact

Betaaldvoetbalorganisaties vervullen niet alleen een sportieve of economische functie, maar hebben ook een zeer belangrijke maatschappelijke functie in de regio. Alle 18 clubs in de Eredivisie organiseren op wekelijkse of zelfs dagelijkse basis projecten om bij te dragen aan actuele maatschappelijke vraagstukken in ons land. Van projecten om mensen met overgewicht te helpen richting een gezonde levensstijl, het samenbrengen van ouderen in het stadion om eenzaamheid tegen te gaan of het begeleiden van mensen naar werk die een uitkering ontvangen.

Daarnaast zijn clubs zelf intern steeds meer bezig om maatschappelijke vraagstukken intern goed te borgen in de eigen bedrijfsvoering: van meer diversiteit naar naar rookvrije- en duurzame stadions. Hierbij wordt intensief samengewerkt met scholen, amateurverenigingen, gezondheid- en welzijnsorganisaties, maar ook met overheden en het bedrijfsleven. Hierdoor maken clubs deel uit van een groot sociaal-maatschappelijk netwerk in de regio. Het is echter de vraag wat precies de omvang en impact hiervan is.

Pilot seizoen 2021/'21

Deze vragen werden in seizoen 2020/'21 onderzocht in een gezamenlijke pilot met een zestal clubfoundations. Samen met de foundations is gewerkt aan het opstellen van de eerdergenoemde Theories of Change, wat helpt om (strategische) keuzes rondom projecten, partnerschappen en aanpak te maken, gericht op het vergroten van de maatschappelijke werking van de clubs in hun regio. Aanvullend werken de Eredivisie CV en het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht aan een Theory of Change voor de Eredivisie zelf. In deze pilot werd het belang van impactgericht werken en monitoring onderstreept door de league én alle clubs. Zo vormen de opgestelde Theories of Change inmiddels de basis voor hun strategie en monitoring, zijn er al scherpe keuzes gemaakt in projecten en nieuwe samenwerkingen gesloten.

Dit artikel delen