Eredivisie

Eredivisie CV en Universiteit Utrecht gaan maatschappelijke impact in kaart brengen

De Eredivisie CV en Universiteit Utrecht slaan de handen ineen om de impact van maatschappelijke projecten in de Eredivisie in kaart te brengen. Ook wordt samen met de eredivisieclubs en stakeholders gekeken hoe de impact verder vergroot kan worden. Dit gebeurt door middel van onderzoeken, inzet van experts en studenten, workshops en trainingen. De clubs worden hierdoor ondersteund om verder te bouwen aan een duurzaam MVO-beleid.

De kracht van voetbal is enorm, ook buiten de lijnen. Alle eredivisieclubs organiseren op wekelijkse basis talloze maatschappelijke projecten om mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen. Voor het bevorderen van een gezonde levensstijl, het tegengaan van eenzaamheid, het begeleiden van mensen naar werk of andere maatschappelijke doelstellingen. Maar wat is hiervan de omvang? En het belang?

Om hier uitspraken over te kunnen doen en te kijken hoe de impact verder vergroot kan worden, gaat de Eredivisie samen met de clubs en Universiteit Utrecht aan de slag. Dit seizoen wordt gestart met een pilottraject met vijf clubs, waarbij gekeken wordt naar een passend theoretisch raamwerk en de praktische invulling zoals de meest geschikte manieren voor dataverzameling. Bij goed gevolg wordt na afloop van het pilottraject met alle 18 eredivisieclubs samengewerkt om de impact op competitieniveau te kunnen gaan duiden.

Dit artikel delen