Voetbal Geeft

FC Twente - Digitaal scoren

Het project “Digitaal scoren met FC Twente” richt zich op werkende mensen van bedrijven uit de sponsorachterban van FC Twente in de regio Twente van 50 jaar en ouder met Nederlands als eerste taal die mogelijk laaggeletterd zijn maar zeker knelpunten ervaren met digitale vaardigheden. Het doel van het project is om hen te ondersteunen bij het verbeteren van hun digitale vaardigheden, zodat zij beter kunnen deelnemen aan de samenleving. Door te stemmen op dit project, kunnen we ervoor zorgen dat deze ouderen niet langer buitenspel staan!

Aanleiding

In onze samenleving is het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Helaas hebben nog te veel mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of het gebruik van een computer of smartphone. Deze vaardigheden zijn echter steeds belangrijker om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt in het huidige decennium (2020-2030). Er zijn momenteel 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar die moeite hebben met lezen en schrijven en 1,8 miljoen mensen die moeite hebben met rekenen in dezelfde leeftijdscategorie. Deze mensen worden aangeduid als laaggeletterd. Van deze groep heeft 65% Nederlands als moedertaal.

Aanpak

Gedurende 8 weken is er wekelijks een bijeenkomst van twee uur om digitale vaardigheden op een toegankelijke manier te verbeteren. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de status van de basisvaardigheden van de deelnemers in kaart gebracht en worden individuele gesprekken gevoerd om deelnemers, indien nodig, door te verwijzen naar ander passend aanbod om stappen te zetten op het gebied van basisvaardigheden.

Dit project richt zich op werknemers en werkgevers uit de sponsorachterban van FC Twente in de regio Twente, en heeft als inspiratiebron de affiniteit met de club en betrokkenheid van (oud)spelers, met Robin Pröpper als ambassadeur. Het stadion van FC Twente, De Grolsch Veste, biedt deelnemers een extra stimulans om deel te nemen aan dit project.

Resultaat

FC Twente heeft als doel om 48 50-plussers te ondersteunen bij het verbeteren van hun digitale vaardigheden, zodat zij beter kunnen deelnemen aan de samenleving. Het plan is om 4 groepen van 12 deelnemers op te starten. Dit wordt gecheckt via vragenlijsten vooraf en achteraf.

Dit artikel delen