Voetbal Geeft

FC Utrecht – Feelee

FC Utrecht heeft als doel om 200 jongeren in Utrecht te ondersteunen bij het bevorderen van hun mentale gezondheid door middel van de Feelee app. De app helpt jongeren om hun telefoon op een effectieve manier te gebruiken voor het verbeteren van hun mentale welzijn, omdat je om goed te kunnen presteren lekker in je vel moet zitten!

Aanleiding

De mentale gezondheid van jongeren gaat snel achteruit. Tegelijkertijd staan de jeugdzorg en -hulp onder druk en worden de wachtlijsten langer. Sinds enkele jaren ervaren veel jongeren ook meer mentale druk. Dit komt door verschillende oorzaken, waaronder corona. Ook is er sprake van een afnemende sportparticipatie, beperkte sociale cohesie en toenemende armoede in bepaalde wijken. Dit heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling en gezondheid van de jeugd in Utrecht.

Deze negatieve ontwikkeling baart FC Utrecht zorgen. Daarom zet de club zich in voor het bevorderen van een gezonde leefomgeving voor jongeren. Experts die de club heeft geraadpleegd, zoals Erik Scherder, Mikkel Hofstee en Machteld Huber, benadrukken dat een succesvol programma voor jongeren zich moet richten op de fysieke, mentale en sociale aspecten van gezondheid. We zien dat jongeren vaak met hun telefoon bezig zijn. Soms is dit om gezonde redenen, maar vaak zitten zij doelloos naar hun scherm te staren. Hier wordt niemand blij van. Dit biedt echter wel kansen om de telefoon op een andere manier te gebruiken.

Daarom is FC Utrecht begonnen met de app Feelee. Deze app biedt jongeren inzicht in hun gewoonten en emoties, zodat hun mentale veerkracht kan worden versterkt.

Aanpak

Feelee is een app die recent is ontwikkeld om jongeren te helpen meer inzicht te krijgen in hun emoties. Met de app kunnen gebruikers drie keer per dag aangeven hoe ze zich voelen door middel van een emoji. De app verbindt deze informatie met passieve data die wordt opgeslagen op de telefoon, zoals het aantal stappen dat per dag wordt gezet en het aantal uren dat per nacht wordt geslapen. Het is eigenlijk een soort digitaal dagboek.

FC Utrecht wil de app gebruiken tijdens het seizoen 2022/2023 binnen de FC Utrecht Academie en in de wijk Overvecht in Utrecht. De club wil testen of de app een positieve bijdrage kan leveren aan het vergroten van de emotieregulatievaardigheden van jonge spelers en daarmee kan bijdragen aan het voorkomen van mentale en fysieke problemen bij de jeugd. Bij succes wil FC Utrecht de app ook inzetten in andere lage SES-wijken die extra aandacht verdienen.

Resultaat

Na één seizoen gebruiken minstens 200 jongeren de app Feelee via FC Utrecht met als doel preventie en behandeling van mentale problemen bij jeugd en het inspireren tot Feelee ambassadeurs.

Dit artikel delen