Eredivisie

Gezamenlijke nieuwe stappen tegen ongeregeldheden rondom voetbalwedstrijden

De samenleving beleeft veel plezier aan het betaald voetbal. Zo heeft het maar liefst 8,2 miljoen volgers en wekelijks worden de stadions (los van de huidige coronamaatregelen) bezocht door meer dan 200.000 toeschouwers, die zich bijna allemaal prima gedragen. In het huidige seizoen werd helaas (opnieuw) duidelijk dat de samenleving én het betaald voetbal ook overlast ervaren door supporters die zich niet normaal weten te gedragen. Alle partijen die hier iets tegen kunnen doen, zetten zich al jaren in voor toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal en kondigen aan om gezamenlijk extra stappen te zetten. Deze stappen staan in de Kamerbrief die de minister van Justitie & Veiligheid zojuist naar de Tweede Kamer heeft gestuurd

Uitgangspunten

Het uitgangspunt is en blijft zo veel mogelijk dat de goeden niet mogen lijden onder de kwaden (persoonsgerichte aanpak). Dat betekent dat alle welwillende en weldenkende supporters op een veilige en prettige manier van hun voetbal en hun club moeten kunnen blijven genieten.

Bij het gooien van voorwerpen en/of vloeistoffen, het afsteken van vuurwerk en kwetsende spreekkoren, zijn in de eerste plaats de clubs aan zet. Clubs kunnen vervolgens daders doormelden aan de KNVB voor een landelijk stadionverbod. Als een bezoeker de wet overtreedt, dan stelt de politie een onderzoek in en pakt het OM de strafvervolging op.

Naast de strafrechtelijke vervolging, wordt een dader ook bij de KNVB aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Voor gemeenten, officieren van justitie en strafrechters voorziet de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) in extra bevoegdheden om in te grijpen. Zij kunnen gebiedsverboden, contactverboden en meldplichten opleggen. Als er sprake is van bedreiging en intimidatie, dan worden deze gedragingen strafrechtelijk opgepakt.

Seizoen 2021/’22

Ook al is er recent een toename, alle incidenten worden (mits er voldoende bewijslast is) bestraft. In het lopende seizoen 2021/’22 zijn er mede dankzij de clubs meer landelijke stadionverboden (+80 procent) opgelegd. Daarnaast zijn er door de onafhankelijke aanklager van de KNVB ook aanzienlijk meer tuchtzaken gestart tegen clubs die mogelijk niet optimaal hebben opgetreden (+200 procent).

De politierechter heeft relschoppers celstraffen opgelegd waarvan de hoogste zes maanden was. De KNVB heeft eerder dit seizoen samen met de clubs een aantal nieuwe acties ondernomen, zoals bijvoorbeeld de horeca bij het betreffende vak sluiten bij het aanhoudend gooien van bekers/vloeistoffen en een uitkaartverplichting voor alle uitsupporters tot het eind van dit kalenderjaar.

Aanvullende acties

Deze huidige aanpak wordt aangevuld met acties op tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk niveau, waarbij alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen:

 1. Alle partijen: Betere inzet, bekendheid en handhaving van het bestuurlijk, strafrechtelijk en tuchtrechtelijk instrumentarium zoals stadionverboden/gebiedsverboden/meldplichten.
 2. KNVB: Bij personen die voor de derde keer een landelijk stadionverbod van 12 maanden of langer krijgen opgelegd, zal het stadionverbod worden omgezet in een levenslang stadionverbod.
 3. J&V: Bouwen van een app voor op de smartphone voor een versnelde invoering van de digitale meldplicht bij stadionverboden. De verwachting is dat begin 2022 voor het eerst met deze app op de smartphone in een pilot gewerkt kan worden.
 4. VWS: Momenteel loopt er een challenge waarbij bedrijven hun slimme (camera)technologieën kunnen indienen voor het beter opsporen van daders.
 5. Politie en OM: Ondersteuning clubs met expertise voor het uitlezen camera’s, het duiden van personen en het voorbereiden van dossiers voor stadionverboden.
 6. KNVB: Er komen minimumeisen in het licentiesysteem met betrekking tot de veiligheidscoördinator en een Supporters Liaison Officer (SLO). Clubs worden ondersteund bij een kwaliteitsverbetering van de veiligheidsorganisatie.
 7. Clubs, OM, gemeente en politie: De wedstrijdvoorbereiding wordt verscherpt.
 8. Alle partijen: Schade door wangedrag en boetes voor de clubs (van UEFA en KNVB) worden verhaald op de daders.
 9. KNVB: Publiceren van alle lopende tuchtzaken en sancties zodat supporters zien hoe ze hun club duperen.
 10. Regiegroep Voetbal & Veiligheid: Ontwikkeling aanvullend plan voor weerbare clubs bij zware criminaliteit.
 11. J&V: Hogere maximum straffen voor bedreigingen.
 12. Auditteam Voetbal & Veiligheid: Verdiepend onderzoek naar de ongeregeldheden in de afgelopen periode. Afronding onderzoek in maart 2022.
 13. Alle Partijen: Inzetten op sociaal-preventief supportersbeleid. Preventie door intensievere samenwerking met supporters via SLO’s, supportersverenigingen en het Supporterscollectief Nederland.
 14. Alle partijen: Advies en ondersteuning voor clubs direct na een incident, bijvoorbeeld bij het opsporen van daders en het aanmelden voor landelijke stadionverboden.

Vanwege de huidige coronamaatregelen is het momenteel helaas niet toegestaan om publiek in de stadions te ontvangen.

Dit artikel delen