Maatschappelijk

PSV in de aanval tegen schooluitval

Het PSV Jongerenteam zet zich al bijna 10 seizoenen in om studenten die voortijdig dreigen te stoppen met school ‘bij de les’ te houden. Het gaat om een team van leerlingen die zelf stopten met school of dreigden uit te vallen, maar die inmiddels de weg naar het onderwijs hebben teruggevonden en via hun eigen aangrijpende verhaal het belang van onderwijs benadrukken.

Het PSV Jongerenteam bestaat uit ervaringsdeskundigen die scholen in de regio bezoeken. Het laat jongeren met elkaar in gesprek gaan over verschillende onderwerpen waar 'het maken van keuzes' centraal staat. Dit kan gaan over loopbaankeuzes, maar ook over keuzes die gemaakt (moeten) worden met betrekking tot een gezonde lifestyle, het gebruik van social media of geld. 

De leden van het PSV Jongerenteam zijn ervaringsdeskundigen en begrijpen vaak de problemen die scholieren hebben bijvoorbeeld motivatie, pesten, problemen met docenten, studiekeuze, verslavingen of jong moederschap. Leden fungeren zodoende als rolmodel voor leeftijdsgenoten. Jongeren die deelnemen aan het team kunnen compensatie krijgen binnen hun opleiding. Ook kan hun deelname bijdragen aan het portfolio. Zij krijgen begeleiding van een coach.


Één van de ervaringsdeskundigen is de 23-jarige Demi uit Eindhoven: „Ik ben in een onstabiel gezin opgegroeid, ik raakte mijn ouders kwijt op 6-jarige leeftijd, kwam op veel verschillende plekken terecht en raakte depressief. Toen ik zelf een kindje kreeg, werd ik ontzettend gemotiveerd om naar school te gaan, te werken, te dansen. Mijn negatieve ervaringen zet ik nu iets voor iets positiefs. Ik vertel iedere keer een stukje van mijn levensverhaal en kan het zelf ook steeds beter een plek geven. Zo werkt het aan beide kanten.”

Aanval op schooluitval

PSV Jongerenteam is gebaseerd op het project VSV-jongerenteams van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). VSV staat voor Vroegtijdig School Verlaten en is een aanvulling op het actieplan ‘Aanval op Schooluitval’. PSV heeft dit project omarmd en er een eigen twist aan gegeven, waarbij PSV als middel wordt ingezet om nog betere resultaten te behalen op school.

Werking

  • Jongeren nemen een boodschap sneller aan van een persoon met wie ze zich kunnen identificeren;

  • Door creatieve lesmethodes, met de nadruk op idealen, zijn jongeren enthousiast om te investeren in hun toekomst;

  • De PSV Jongerenteamleden spreken de taal van de leerlingen;

  • Jongeren krijgen het gevoel er niet alleen voor te staan, ze delen hun ervaringen met het team. De authenticiteit van de jongeren en de herkenbaarheid van hun verhalen maakt de boodschap heel aannemelijk voor leerlingen.

PSV Jongerenteam in cijfers

  • 1300 bereikte leerlingen per seizoen;

  • 27 deelnemende scholen per seizoen;

  • 25-30 bijeenkomsten per seizoen;

  • 8 ervaringsdeskundigen bij PSV Jongerenteam.

Het project is aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van OCW en heeft in 2011 de Meer dan Voetbal award gewonnen.

Lees hier meer over alle maatschappelijke activiteiten van de PSV Foundation

Dit artikel delen