Voetbal Geeft

RKC Waalwijk - KickIt

Het project KickIt heeft als doel om een meer inclusieve sportomgeving te creëren in de regio de Langstraat. Met behulp van voetbalschieters kunnen mensen in een rolstoel nu ook de grootste sport van Nederland beoefenen: voetbal. Onder begeleiding van een gecertificeerde trainer kunnen deelnemers wekelijks 90 minuten trainen in een sporthal in de regio de Langstraat.

Aanleiding

Het beoefenen van voetbal, de grootste sport van Nederland, is voor veel mensen helaas niet vanzelfsprekend. Dit geldt met name voor mensen die gebonden zijn aan een rolstoel en die de ambitie hebben om te gaan voetballen. Slechts 23% van mensen met een fysieke beperking sport, tegenover 58% van de rest van Nederland. Daarnaast hebben mensen met een beperking vaker te maken met overgewicht en sociale isolatie. Sport en bewegen vervullen een fundamentele behoefte aan individueel welzijn voor ieder individu, ongeacht zijn of haar kenmerken. Bij mensen met een lichamelijke en/of chronische aandoening draagt sporten en bewegen bij aan het totale functioneren en welzijn. KickIt, een project van RKC Waalwijk, heeft als doel een inclusievere sportomgeving in regio de Langstraat neer te zetten en richt zich specifiek op mensen die gebonden zijn aan een rolstoel. Door middel van een voetbalschieter kunnen zij deelnemen aan trainingen onder begeleiding van een gecertificeerde trainer in een sporthal. RKC Waalwijk kan met haar naam en bereik een grote groep stimuleren om deel te nemen aan dit project.

Aanpak

Het KickIt-programma begint met 4 open trainingen, waar mensen uit de regio De Langstraat die gebonden zijn aan een rolstoel kunnen kennismaken met het project. Na deze trainingen kunnen deelnemers zich inschrijven voor het RKC Waalwijk KickIt-team. Het team zal wekelijks trainen en later wedstrijden spelen tegen andere KickIt-teams. Om dit mogelijk te maken is er een voetbalschieter nodig, een apparaat speciaal ontworpen voor rolstoelgebruikers, dat aan een rolstoel kan worden bevestigd. Dit maakt het voor deze doelgroep mogelijk om deel te nemen aan voetbal.

De voetbalschieter heeft als voordeel dat deelnemers in hun eigen rolstoel kunnen blijven zitten terwijl de voetbalschieter aan hun rolstoel wordt bevestigd. De voetbalschieter kan worden gemonteerd op zowel elektrische als handbewogen rolstoelen, waardoor hij multifunctioneel is en ook voor andere sporten, zoals kegelen, kan worden gebruikt.

KickIt draagt bij aan sociale cohesie, inclusie en deelname aan de samenleving. Het project stimuleert het welzijn van deelnemers en is een volgende stap naar structureel sporten. Het uitgangspunt van KickIt blijft om een inclusievere sportomgeving te creëren in de regio De Langstraat. RKC Waalwijk biedt de benodigde middelen en promoot KickIt in de regio. Het project past goed bij de identiteit van de club. Michiel Kramer, de aanvoerder van RKC Waalwijk, zal ambassadeur van het project zijn.

Resultaat

Het eerste doel van KickIt is om aan het einde van het eerste jaar één stabiel team te hebben gevormd, bestaande uit minimaal vier teamleden. Het uiteindelijke doel is om een KickIt-competitie op te zetten, van jong tot oud, zodat teams tegen elkaar kunnen spelen. Het vormen van voetbalteams is hierbij een belangrijke eerste stap.

Dit artikel delen