Voetbal Geeft

SC Cambuur – Who is the hero?

Het project 'Who's the Hero?' van SC Cambuur richt zich op de vraag: wanneer ben je eigenlijk een held? Het is belangrijk om te beseffen dat je geen held bent en zeker niet stoer als je je misdraagt. Dit gedrag kan namelijk ernstige gevolgen hebben voor je toekomst. SC Cambuur wil daarom het gesprek en de confrontatie aangaan met jongeren die direct of indirect betrokken waren bij ongeregeldheden zoals het gooien van vuurwerk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technologieën, zoals virtual reality, om bewustwording te creëren en gedragsverandering te stimuleren.

Aanleiding

De coronaperiode was voor ons allemaal zwaar, maar jongeren hebben het wellicht nog moeilijker gehad. SC Cambuur en andere veiligheidsinstanties merken een 'nieuwe' groep supporters op die niet zozeer voor het voetbal komt, maar voor de spanning en sensatie eromheen. Hierdoor lijkt het aantal incidenten gerelateerd aan betaald voetbal toe te nemen, zoals bijvoorbeeld de ongeregeldheden na afloop van De Derby tussen SC Cambuur en sc Heerenveen.

Vroeger hadden clubs en autoriteiten deze groepen goed in beeld en wisten ze ook een band met hen op te bouwen. Sinds de coronacrisis blijkt dit echter veel lastiger te zijn, met alle gevolgen van dien. Dit heeft niet alleen effect op de veiligheid, maar ook op de jongeren zelf. Vaak hebben ze geen idee van de consequenties en de invloed die hun gedrag kan hebben op de rest van hun leven.

Om hier iets aan te doen, heeft SC Cambuur het project 'Who's the Hero?' opgezet. Dit project heeft als doel jongeren bewust te maken van de acties die ze ondernemen en de gevolgen daarvan, en hen te leren zich te verplaatsen in anderen.

Aanpak

SC Cambuur wil via een VR-ervaring de confrontatie aangaan met jongeren en hen bewust maken van hun gedrag. De jongeren zullen eerst in gastlessen zelf de situatie ervaren, zoals het gooien van vuurwerk op het veld of het intimideren van hulpverleners, voordat er een gesprek plaatsvindt. Dit kan zowel in de vorm van een video als een interactieve 3D-wereld. Door de situatie na te bootsen en de jongeren dit virtueel te laten ervaren, wil de club hen confronteren met hun eigen gedrag, groepsdruk en de mogelijke consequenties daarvan.

De VR-brillen zijn uitgerust met een emotie- en hartslagmeter, waardoor SC Cambuur kan monitoren hoe de jongeren zich voelen in een bepaalde situatie. Het doel is om de VR-ervaring en gesprekken een plek te geven in alle bestaande maatschappelijke projecten van de club voor jongeren en deze vervolgens via het onderwijs in de regio verder te verspreiden. De club streeft ernaar om minimaal elke week een klas te bezoeken, wat neerkomt op ongeveer 1000 leerlingen per schooljaar. Hierbij wordt samengewerkt met Amaryllis Jongerenwerk, hulpverleners, spelers en het onderwijs.

Gemeente Leeuwarden en diverse Welzijnsinstellingen stimuleren de samenwerking en moedigen het project aan!

Resultaat

Door middel van VR-ervaringen wil SC Cambuur 1.000 jongeren uit regio Leeuwarden confronteren met situaties waarin ongewenst gedrag plaatsvindt en hen laten ervaren wat de impact daarvan kan zijn op henzelf en anderen. Door deze bewustwording hoopt de club dat er minder onveilige situaties ontstaan en dat jongeren zich bewuster worden van hun eigen rol en verantwoordelijkheid in deze situaties.

Dit artikel delen