Eredivisie

Uitkomsten Vergadering van Vennoten Eredivisie: verplicht op natuurgras en voortzetting Europese afdracht

De Eredivisie CV en de achttien eredivisieclubs hebben in de Vergadering van Vennoten op maandag 5 juni 2023 belangrijke besluiten genomen met betrekking tot de toekomst van het Nederlands betaald voetbal. Op de vergadering zijn onder andere besluiten genomen over het verplicht spelen op kwalitatief natuurgras in de Eredivisie, de voortzetting van de Europese afdrachten, de verdeling van gelden tussen Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie en een intensieve samenwerking tussen beide divisies.

Besluiten tot aanpassing van het businessplan van 18 juni 2021

De besluiten die aan bod zijn gekomen op de Vergadering van Vennoten van de Eredivisie CV zijn aangenomen met de hiervoor benodigde meerderheden. De afspraken rondom de Europese afdracht zijn een individueel besluit van iedere eredivisieclub.

 • Vanaf 2025/'26 eredivisieclubs verplicht op natuurgras
  Vanaf het seizoen 2025/'26 spelen alle eredivisieclubs verplicht op hoogwaardig natuur- of hybridegras. Daarnaast is er al vanaf komend seizoen een wedstrijdprotocol van kracht, waarin kwalitatieve eisen zijn opgenomen voor zowel natuur-, hybride- als kunstgrasvelden.
 • Meer evenredigheid in de verdeling van inkomsten ter versterking van de competitive balance
  Met ingang van het nieuwe mediacontract komt er een nieuwe verdeelsleutel in de Eredivisie. De nieuwe verdeelsleutel zorgt voor meer evenredigheid van de gelden. Dit is conform het besluit van 18 juni 2021.
 • Voortzetting van Europese afdrachten
  De Europees spelende clubs zijn van 2025 t/m 2030 per seizoen bereid om 3,75% van hun Europese baten af te staan aan niet-Europees spelende clubs. In combinatie met de mediaverdeelsleutel en stijgende inkomsten vanuit de UEFA leidt dit tot een versterking van de competitive balance in de Eredivisie. Het faciliteren van de Europees spelende clubs, door wedstrijden te verschuiven in het belang van een optimaal wedstrijdschema van deze clubs, wordt voortgezet.
 • UEFA Solidarity payments naar Keuken Kampioen Divisie-clubs
  Ter verdere versterking van de competitive balance in het gehele Nederlandse betaald voetbal, gaat een gedeelte van de UEFA Solidarity Payments (een afdracht vanuit de UEFA aan clubs die niet Europees spelen) naar clubs in de Keuken Kampioen Divisie. Deze gelden worden besteed aan de verdere ontwikkeling van de jeugdopleidingen van clubs in de Keuken Kampioen Divisie.
 • Intensievere (operationele) samenwerking met Eerste Divisie en verdere professionalisering Vrouwen Eredivisie
  De league-organisaties Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie gaan nog intensiever samenwerken. In plaats van een fusie is gekozen voor een besturingsmodel met waardering voor de rechten en governance van beide divisies. Daarnaast richt de Eredivisie zich op het faciliteren en de verdere professionalisering van de Vrouwen Eredivisie.
 • Voortzetting competitiebestuur betaald voetbal
  Eerder hebben de clubs ingestemd met de realisatie van het competitiebestuur betaald voetbal om als Eredivisie ook zeggenschap te verkrijgen over competitieaspecten. Inspraak en invloed zijn gerealiseerd met de deelnames door Eredivisie en clubs in adviescommissies op gebied van licentie- en arbitragezaken. Ieder jaar wordt de effectiviteit hiervan geëvalueerd.

Jan de Jong, directeur Eredivisie CV: “Het is goed dat we vandaag zoveel bindende besluiten hebben genomen met de eredivisieclubs. Langlopende discussies zijn hiermee beëindigd en beslecht. De rijen van het collectief zijn weer gesloten. Nu kunnen we samen op weg naar nog meer sportieve successen en meer geld uit de media-inkomsten. Daarvoor was het van belang dat het, na vandaag, voor een ieder duidelijk is hoe het geld verdeeld gaat worden in de toekomst en wie welke bijdrage daar aan levert.”

Mediacontract

De gesprekken over een mogelijk nieuw mediacontract vanaf het seizoen 2025 lopen nog. Om die reden is hier, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, nog geen besluit over genomen door de clubs.

Dit artikel delen