Eredivisie

Eredivisie stelt veranderagenda vast

Donderdag 15 november 2018 is in de vergadering van vennoten van de Eredivisie CV besloten tot veranderingen met als doel verdere ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van de Eredivisie en het Nederlands betaald voetbal. Dat is gelukt en daar zijn we als Eredivisie met elkaar trots en tevreden over.  

De veranderagenda

Een jaar geleden is door de clubs in de Eredivisie unaniem besloten om tot een verdere ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van de Nederlandse betaald voetbalcompetitie te komen. Dit moet weer leiden tot plek 8 op de UEFA-ranglijst, volle stadions en meer inkomsten voor de clubs. De veranderagenda met daarop 5 onderwerpen is toen vastgesteld.

Na een intensief traject is vandaag een definitief akkoord bereikt over een breed pakket aan veranderingen. De clubs in de Eredivisie hebben daarbij laten blijken ook besluiten te kunnen nemen die goed zijn in het belang van de Eredivisie en het Nederlandse voetbal, terwijl dit niet altijd parallel loopt met het individuele clubbelang.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste veranderingen die bij ieder onderwerp gaan plaatsvinden.

1. Investeren in de kwaliteit van jeugdopleidingen

Jeugdopleiding
Eredivisieclubs worden verplicht om een jeugdopleiding te hebben, minimaal op het niveau van regionale jeugdopleiding in samenwerking met amateurvereniging(en). 

Beloften teams 
Er is steun van de Eredivisie voor handhaving van beloften teams in de Eerste Divisie en er is een toezegging van Ajax en PSV om hiervoor een vergoeding te willen betalen.

Systeem van nationale opleidingsvergoedingen
De voorstellen van de KNVB brede werkgroep worden in hoofdlijn gesteund, waarbij de Eredivisieclubs van mening zijn dat de leeftijd waarop de vergoedingen van kracht worden, 11 jaar dient te worden.

Opleidingsvergoedingen gaan wat betreft de Eredivisie sterk omhoog
Om clubs te stimuleren te blijven investeren in kwalitatief goede jeugdopleidingen is de insteek van de Eredivisie om de reglementen zodanig aan te passen dat de opleidingsvergoedingen, die clubs aan elkaar dienen te betalen als ze een jeugdspeler overnemen, sterk verhoogd worden tot maximaal €35.000 per opleidingsjaar per speler.

Herenakkoord
Er is een herenakkoord gesloten tussen de clubs die de status hebben van een internationale jeugdopleiding. Zij zullen zich over en weer onthouden van het actief benaderen van jonge talentvolle spelers om over te stappen.

In een geval dat dit toch plaatsvindt, al dan niet op initiatief van de jonge speler zelf, wordt de vergoeding van €35.000 per opleidingsjaar voldaan door de overnemende club aan de club van wie de speler wordt overgenomen (oorspronkelijke club).

Dezelfde vergoeding als hierboven wordt nogmaals voldaan door de overnemende club aan de oorspronkelijke club op het moment dat de speler actief is geweest in 10 bindende wedstrijden van het eerste elftal van de overnemende club.

Kwaliteit van jeugdopleidingen | Eerste contract voor speler vanaf 15 jaar in plaats van 16 jaar
De Eredivisie is voor een reglementswijziging die dit mogelijk maakt.

Kwaliteit van jeugdopleidingen | Eerste contract voor spelers voor de duur van maximaal 5 jaar
Dit is de ambitie van de Eredivisie. Deze maatregel is goed voor zowel de opleiding van clubs als voor jonge talenten.

2. Verandering van de opzet in competities betaald voetbal

Competitieformat
De Eredivisie blijft wat betreft het competitieformat ongewijzigd.

Promotie- degradatieregeling
In overleg tussen de Coöperatie Eerste Divisie en de Eredivisie CV wordt een concreet voorstel gedaan voor een promotie-/degradatieregeling (P/D). Of de huidige P/D-regeling of een P/D-regeling met twee vaste en één flexibele degradant.

Faciliteren Europees spelende clubs | Speelkalender
Alle clubs in de Eredivisie verplichten zich om mee te werken aan verzoeken tot het verschuiven van wedstrijden in het belang van een optimaal wedstrijdschema voor de Europees spelende clubs.

Faciliteren Europees spelende clubs | TOTO KNVB Beker
Clubs die zich plaatsen voor de groepsfase van een Europese clubcompetitie stromen in de TOTO KNVB Beker in vanaf de laatste 32, onder de voorwaarde dat zij elkaar in die ronde niet kunnen treffen.

Speeldagen en aanvang
In samenspraak met onder meer FOX Sports en de fans worden de speeldagen, aanvangstijden van wedstrijden, aanvang van de competitie en winterstop door de clubs (opnieuw) vastgesteld.

3. Realiseren van gelijke wedstrijdcondities in de Eredivisie

Clubs in de Eredivisie - die hun wedstrijden nu op een kunstgrasveld spelen - worden aangemoedigd om over te stappen op natuurgras en/of hybridevelden.

 • Er is geen sprake van een verplichting, wel van een incentive; Clubs in de Eredivisie die hun wedstrijden spelen op een hybride of natuurgrasveld dat in kwalitatief hoogwaardige conditie verkeert, ontvangen een extra bijdrage voor een goed veldmanagement ter hoogte van maximaal €350.000 per seizoen. Dit geld komt vanuit de Europese baten (zie 5).

 • Dit geldt niet voor de clubs die ook spelen in de groepsfase van één van de Europese Club toernooien.

 • De standaard ‘kwalitatief hoogwaardig’ wordt twee keer per jaar objectief en onafhankelijk vastgesteld.

 • Clubs in de Eredivisie die nu op kunstgras spelen en overstappen op natuurgras of hybridevelden om hun wedstrijden op te gaan spelen, kunnen vanaf het eerste seizoen dat zij dit hebben gerealiseerd gebruik maken van de regeling. 

 • Clubs kunnen – in het kader van de overstap naar natuurgras of hybride –  aanspraak maken op gunstige financieringsvoorwaarden van de KNVB.

 • Het is voor clubs in de Eredivisie die nu op natuurgras of hybridevelden spelen, niet toegestaan om in hun stadion over te stappen op kunstgras.

Wedstrijdcondities | verplicht veldmanagement en wedstrijdprotocol
Er komt een verplicht veldmanagement en wedstrijdprotocol voor zowel natuurgras, hybridevelden als voor kunstgras welke toeziet op optimale veldcondities voor iedere wedstrijd in de Eredivisie.

Wedstrijdcondities | veldafmeting
In de Eredivisie zijn clubs verplicht om hun wedstrijden te spelen op een veld dat in afmeting voldoet aan de grootste reglementaire afmeting.

Wedstrijdcondities | wedstrijdbal
In de Eredivisie zijn clubs verplicht om hun wedstrijden te spelen met de officiële competitiebal, welke voldoet aan de hoogste internationale standaard.

4. Verdere ontwikkeling van de bedrijfstak betaald voetbal

De rol van de Eredivisie is bevestigd door de clubs
De kerntaken zijn:

 • Verbeteren van de kwaliteit en de positie van de Eredivisie.

 • Exploitatie van de collectieve media en commerciële rechten van de Eredivisieclubs.

Hiervoor is nodig:

 • Zeggenschap over alle relevante aspecten van de opzet, structuur en het verloop van competitie.

 • Juiste mandaat voor de Eredivisie CV om in het belang van de Eredivisie besluiten te kunnen nemen en beleid te kunnen uitvoeren.

Om zodoende:

 • Alle 18 clubs te kunnen vertegenwoordigen.

 • De belangen van alle 18 clubs te kunnen behartigen ten behoeve van een waardevolle Eredivisie.

En ook om:

 • Het verder verstevigen van de samenwerking met de Coöperatie Eerste Divisie en FBO, eventueel leidend tot samensmelting in één leagueorganisatie.

5. Meer solidariteit in verdeling van inkomsten tussen clubs

Meer evenredigheid in huidige verdeelsleutel mediagelden
5% van de mediagelden wordt met ingang van het seizoen 2020/’21 verdeeld op basis van evenredigheid onder alle 18 Eredivisieclubs.

95% van de mediagelden wordt met ingang van het seizoen 2020/’21 verdeeld op basis van de huidige mediaverdeelsleutel.

Dit leidt per saldo tot 10% verbetering van de ratio van de geldverdeling. De ratio wordt 1:4,8 in plaats van 1:5,3.

Solidariteit Europees spelende clubs
5% van de UEFA-baten die Eredivisieclubs ontvangen vanuit hun deelname aan de groepsfase tot en met de poulefase van één van de door de UEFA georganiseerde Europese club competities worden met ingang van het seizoen 2019/’20 afgestaan voor herverdeling onder de niet-Europese deelnemers van de Eredivisie. In geval van gelden na de poulefase is het percentage 3,75%.

Iedere club die in het eigen stadion de wedstrijden op natuurgras of een hybridegras spelen en die in dat seizoen niet deelnemen aan de groepsfase van enige Europese clubcompetitie, ontvangen hiervan maximaal een bedrag van €350.000 per seizoen. In totaal is maximaal €3.500.000 per seizoen beschikbaar als incentive voor dit doel. Het eventuele meerdere te verdelen bedrag boven de €3.500.000 wordt verdeeld onder de clubs die niet spelen in de groepsfase van de Europese clubcompetities op basis van de ratio 1:4,8 van de nieuwe verdeelsleutel.

Nieuwe verdeling solidariteitgelden niet deelnemende clubs UCC competities vanuit UEFA
Nu wordt 100% verdeeld over alle niet deelnemende Eredivisieclubs. Dat wordt:

 • 85% over alle betreffende Eredivisieclubs en

 • 15% over alle betreffende Eerste Divisieclubs.

In alle gevallen gekoppeld aan het hebben van een jeugdopleiding. In het huidig seizoen is het totaal te verdelen bedrag in dit verband €4.500.000.

Vervolg

Alle veranderingen worden afgesproken voor een periode van minimaal 3 seizoenen en treden in principe in werking vanaf het seizoen 2020/’21 tenzij anders besloten. Het seizoen 2018/’19 wordt door de Eredivisie CV de besloten veranderagenda verder uitgewerkt door een gemandateerde uitwerkingscommissie die binnenkort wordt samengesteld. Onder deze uitwerking valt nadrukkelijk afstemming met alle relevante stakeholders, waaronder in ieder geval KNVB, CED, EMM, CSR, FBO, CBV en Supporterscollectief.

Dit artikel delen