Maatschappelijk

Universiteit Utrecht en Eredivisie CV lanceren maatschappelijke leergang

Gisteren vond de kick-off plaats van een nieuwe leergang: 'Leiderschap in Sport: maatschappelijke waarde(n) in het betaald voetbal’. Deze leergang wordt door Universiteit Utrecht aangeboden in samenwerking met de Eredivisie CV. De opleiding van zes maanden voor MVO-managers van de Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisieclubs heeft als doel om het vakgebied verder te professionaliseren.

De Eredivisie CV en de Universiteit Utrecht hechten veel belang aan de ontwikkeling van maatschappelijke waarde(n) in het betaald voetbal en de persoonlijke ontwikkeling van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) managers. Na een succesvolle 2-daagse pilot in seizoen 2022/’23, is dit seizoen de leergang “Leiderschap in sport: maatschappelijke waarde(n) in het betaald voetbal” gelanceerd.

Gedurende deze opleiding wordt stilgestaan bij de rol van de MVO manager, trends en ontwikkelingen, competenties en persoonlijk leiderschap. De opleiding duurt van januari tot en met juni 2024 en wordt vanaf dit seizoen jaarlijks aangeboden als onderdeel van een bredere samenwerking tussen de Eredivisie CV en Universiteit Utrecht, specifiek het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). De eerste lichting bestaat uit 14 MVO-managers van Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie-clubs. Lees hier meer over de leergang.

Nieuw en groeiend vakgebied

Van organisaties wordt de laatste jaren steeds meer verlangd dat ze bijdragen aan maatschappelijke opgaven, door aandacht te besteden aan thema's zoals duurzaamheid en inclusiviteit (SCP, 2023). Daarnaast wordt de roep om verantwoording en transparantie van de impact van publieke waarden steeds sterker, onder meer door toenemende wet- en regelgeving zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

De toegenomen interesse in publieke waarden en wet- en regelgeving betekent dat de creatie van deze waarden een steeds nadrukkelijkere rol speelt in het voetballandschap. In het seizoen 2022/'23 werd er 5,5 miljoen euro geïnvesteerd in maatschappelijke projecten door de eredivisieclubs (seizoen 2021/'22: 4,6 miljoen). Met ruim 109 FTE, gemiddeld 6 FTE per club, is bij de clubs inmiddels sprake van een specifiek, groeiend vakgebied. In het seizoen 2022/’23 is het totale aantal maatschappelijke FTE in de Eredivisie met een derde (33,4%) gestegen ten opzichte van het seizoen daarvoor. Deze investeringen en de inzet van de clubmedewerkers voor maatschappelijke doelen, geven gestalte aan maar liefst 165 maatschappelijke projecten met 109.447 deelnemers.

Deze ontwikkelingen betekenen dat er meer mogelijkheden ontstaan voor verdere uitbouw en professionalisering van publieke waarde(n) in het betaald voetbal, maar dat tegelijkertijd de positionering van deze waarden binnen het voetbal om aandacht vraagt. In het betaald voetbal spelen naast publieke waarden uiteraard ook sportieve waarden, culturele waarden en commerciële waarden een essentiële rol, waartussen soms ook spanningen bestaan. Met deze nieuwe leergang willen de Eredivisie CV en Universiteit Utrecht een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van dit vakgebied binnen de sport. Beide partijen willen bijdragen aan ruimere scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden in de sport, waardoor de leergang in de toekomst ook voor andere doelgroepen wordt opengesteld.

Over de samenwerking

De Eredivisie heeft in november 2021 een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst gesloten met Universiteit Utrecht. De samenwerking heeft als doel om de eredivisie(clubs) te ondersteunen bij de professionalisering en monitoring van hun maatschappelijk beleid. Dit wordt gedaan door middel van o.a. onderzoek, training en opleiding. Zo is er de afgelopen twee seizoenen een gezamenlijk impactrapport van de maatschappelijke projecten in de Eredivisie gemaakt, hebben de eredivisieclubs workshops gekregen over de Theory of Change en over monitoring en zijn er meerdere studenten ingezet voor maatschappelijke projecten in de Eredivisie.

Dit artikel delen