Voetbal Geeft

Vitesse – Virtual Reality

Pestgedrag op school heeft impact op zowel het slachtoffer als de pester zelf. Helaas geeft ruim 1 op de 10 jongeren aan gepest te worden. Vitesse wil hier iets aan doen binnen haar eigen maatschappelijke programma's op scholen in Arnhem. Door middel van VR-technologie worden jongeren tussen 10 en 14 jaar meegenomen in het herkennen en ervaren van pesten en de gevolgen ervan. Hiermee wil Vitesse bewustwording creëren en het pestgedrag terugdringen, zodat jongeren weerbaarder worden en de impact van pesten op de lange termijn vermindert.

Aanleiding

In Nederland is pesten op school nog steeds een groot probleem. In 2021 gaf 11% van de leerlingen in groep 6 tot en met 8 in het (speciaal) basisonderwijs aan soms of (zeer) vaak gepest te worden, variërend van fysiek geweld tot verbaal en online pesten. Vitesse wil met haar maatschappelijke programma's bijdragen aan de vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling en toekomstperspectief van jongeren. Pesten heeft echter een negatieve invloed op al deze waarden, vooral op de persoonlijke ontwikkeling. Het leidt tot meer depressies, eenzaamheid en sociale problemen op de lange termijn voor slachtoffers, en tot onaangepast gedrag, machtsmisbruik en problemen tijdens de adolescentie voor pesters. Daarom wil Vitesse zich inzetten voor het terugdringen van pesten, onder meer door middel van Virtual Reality (VR).

Aanpak

Vitesse wil via Virtual Reality (VR) jongeren bewust maken van pesten en de gevolgen daarvan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat jongeren vaak niet weten hoe het voelt om gepest te worden en wat de effecten zijn. VR wordt daarom steeds vaker gebruikt om simulaties te maken en een breder publiek te bereiken. Vitesse wil VR inzetten binnen bestaande programma's zoals Vitesse GOALS, Vitesse Hattrick en Vitesse United, omdat er in deze programma's veel kwetsbare jongeren zijn die moeite hebben om voor zichzelf op te komen of gevoelig zijn voor groepsdruk. De club wil jongeren helpen om zichzelf weerbaarder te maken tegen pesten, zowel op individueel als op klassikaal niveau. Als het project succesvol is, zijn er mogelijkheden om het op te schalen naar andere gebieden, bijvoorbeeld door de VR beschikbaar te stellen aan samenwerkingspartners of door het uitbreiden van de programma's naar andere scholen. Ook kan VR ingezet worden voor andere problemen, zoals re-integratieprogramma's, respectlessen of het delen van voetbalherinneringen met ouderen.

Resultaat

De intentie is duidelijk: het pestgedrag onder jongeren terugdringen door middel van het vergroten van de bewustwording. Dit wordt getoetst via een vragenlijst genaamd 'Pesten onder de Loep', een initiatief van 'Sta op tegen Pesten'. Door middel van een voor- en nameting met vragenlijsten wordt onderzocht wat de effecten zijn van het gebruik van VR op de bewustwording van de jongeren, bijvoorbeeld op vragen als: wat zijn de gevolgen van pesten, zou jij het melden als jij gepest wordt, en wat zou jij doen als iemand anders gepest wordt?

Dit artikel delen