Voetbal Geeft

SC Heerenveen - Activeert

sc Heerenveen Activeert is een programma van 20 tot 26 weken waarbij de club zich inzet om statushouders te ondersteunen. Dit gebeurt door middel van verschillende activiteiten, zoals workshops, trainingen, sportlessen en individuele coaching. Het doel van het programma is om 20 statushouders te begeleiden naar een betere en snellere integratie in de samenleving.

Aanleiding

Veel statushouders wachten momenteel in een AZC op een woonruimte in Nederland en willen graag integreren en participeren. Het activatieproject van SC Heerenveen biedt hen de mogelijkheid om zich alvast voor te bereiden op hun nieuwe leven in Nederland, door onder andere de Nederlandse taal en cultuur te leren. Een vliegende start is namelijk van essentieel belang voor een succesvolle integratie. Het activatieproject van sc Heerenveen is gericht op het helpen van statushouders bij hun integratie in de Nederlandse samenleving. De club biedt workshops, trainingen, sportlessen en individuele coaching aan om 20 statushouders te begeleiden naar een betere en snellere participatie in de samenleving.

Aanpak

Het activatieprogramma voor statushouders vindt plaats in het stadion van sc Heerenveen en duurt 20 tot 26 weken. Het project is opgezet door Sportstad Heerenveen, Base to Work, het COA en sc Heerenveen en begint met een kick-off bijeenkomst waarin alle betrokken partijen samenkomen en er een contract wordt getekend met de deelnemers om de start van het project te symboliseren. Gedurende het programma komen de deelnemers wekelijks bij elkaar en krijgen ze training over verschillende onderwerpen, zoals mobiliteit, cultuur, taal, sport, talenten en het opbouwen van een sociaal netwerk. Er worden in totaal 15 trainingen georganiseerd en deelnemers sporten wekelijks samen, wat bijdraagt aan teambuilding, respect en conditie. Sport wordt ingezet als middel om doelen te bereiken en deelnemers worden letterlijk in beweging gezet om ze te activeren. Naast de groepsactiviteiten krijgen deelnemers ook individuele coaching van de coach van Base to Work, vaak na de groepsactiviteiten. Tijdens de individuele coaching wordt stilgestaan bij de activatietraining en wordt er gekeken naar huiswerkopdrachten. De deelnemers doorlopen trainingen aan de hand van een activatiewerkboek om hen een vliegende start te geven in Nederland. Zodra deelnemers een woning toegewezen krijgen, kunnen ze direct doorgaan met hun inburgering en hebben ze basisvaardigheden om zich te redden.

Resultaat

Het beoogde resultaat van het project is dat de 20 statushouders sneller en beter geïntegreerd zijn en sneller en beter participeren in de samenleving. Deze resultaten zullen na afloop van het project worden geëvalueerd aan de hand van de gestelde doelen en de feedback van de deelnemers.

Dit artikel delen