Meer bewegen en gezonder eten

EuroFIT helpt voetbalfans op verschillende manieren om een gezondere levensstijl te bereiken en vol te houden. Dit omvat het aanleren van nieuwe technieken om meer te bewegen, gezonder te eten, het vergroten van het zelfvertrouwen en het aanleren van strategieën om gedragsverandering te creëren en vol te houden. EuroFIT richt zich ook op het inpassen van deze veranderingen in het dagelijks leven, het verkrijgen van steun van anderen (zoals mededeelnemers, vrienden, familie en collega's) en het gevoel hebben dat ze onderdeel zijn van de club en gesteund worden door de club. Daarnaast streeft EuroFIT ernaar om de deelnemers gemotiveerd te houden om de gemaakte veranderingen op de lange termijn vol te houden.

Steeds meer clubs bieden het programma EuroFIT aan. Ze voelen zich verantwoordelijk om hun achterban te begeleiden in de strijd tegen bewegingsarmoede. De aantrekkingskracht die de club op de fans uitoefent, zorgt voor extra deelname en motivatie. En het succes is zichtbaar, blijkt uit internationaal wetenschappelijk onderzoek van onder andere het Amsterdam UMC (Wyke et al, 2019). Deelnemende supporters zetten dagelijks méér stappen, eten meer groente en fruit, vallen daardoor af en laten een verbeterd bloedbeeld zien. 

“IK BEN INMIDDELS 11 KILO AFGEVALLEN. IK VOEL MIJ GEWOON VEEL LEKKERDER, FITTER. HET GAAT ALLEMAAL VEEL MAKKELIJKER, JE STAAT GEWOON GEZONDER IN HET LEVEN.”
Deelnemer Fit met FC Groningen