EuroFIT (Gezondheid)

EuroFIT

EuroFIT is een uniek leefstijlprogramma van twaalf weken. Het is ontwikkeld speciaal voor supporters van betaaldvoetbalclubs die gezonder willen eten en meer willen bewegen. In samenwerking met het UMC in Amsterdam is de Eredivisie gestart met het implementeren van EuroFIT als bewezen interventie om een gezondere levensstijl te bevorderen.

Steeds meer clubs bieden het programma EuroFIT aan. Ze voelen zich verantwoordelijk om hun achterban te begeleiden in de strijd tegen bewegingsarmoede. Dit omvat het aanleren van nieuwe technieken om meer te bewegen, gezonder te eten, het vergroten van het zelfvertrouwen en het aanleren van strategieën om gedragsverandering te creëren en vol te houden.

EuroFIT richt zich ook op het inpassen van deze veranderingen in het dagelijks leven, het verkrijgen van steun van anderen (zoals mededeelnemers, vrienden, familie en collega's) en het gevoel hebben dat ze onderdeel zijn van de club en gesteund worden door de club. Daarnaast streeft EuroFIT ernaar om de deelnemers gemotiveerd te houden om de gemaakte veranderingen op de lange termijn vol te houden.

De aantrekkingskracht die de club op de fans uitoefent, zorgt voor extra deelname en motivatie. En het succes is zichtbaar, blijkt uit internationaal wetenschappelijk onderzoek van onder andere het Amsterdam UMC (Wyke et al, 2019).

“IK BEN INMIDDELS 11 KILO AFGEVALLEN. IK VOEL MIJ GEWOON VEEL LEKKERDER, FITTER. HET GAAT ALLEMAAL VEEL MAKKELIJKER, JE STAAT GEWOON GEZONDER IN HET LEVEN.”
Deelnemer EuroFIT

Deelnemende supporters zetten dagelijks méér stappen, eten meer groente en fruit, vallen daardoor af en laten een verbeterd bloedbeeld zien. Zo zetten de deelnemers na een jaar gemiddeld 678 stappen per dag méér dan mensen die niet meededen aan het programma. Verder eten ze meer groente en fruit, minder vet en suiker en vielen ze gemiddeld 2,4 kilo af. Ze scoren, al met al, daarmee hoger op de indicator ‘welzijn’.

Het programma is door het RIVM opgenomen in de databank met effectieve leefstijlinterventies.