ToC

Theory of Change

De Eredivisie heeft in samenwerking met het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht (USBO) een Theory of Change (ToC) ontwikkeld. Hiermee worden maatschappelijke activiteiten van de Eredivisie(clubs) in kaart gebracht, gestructureerd en meetbaar gemaakt, waarbij het maken van positieve maatschappelijke impact het uitgangspunt is.

Clubs in het betaald voetbal (BVO’s) hebben meerdere functies in onze samenleving. Natuurlijk hebben ze een rol in het vervullen van sportieve doelen. Echter, het besef dat clubs ook een belangrijke maatschappelijke functie hebben, groeit. De laatste jaren heeft de maatschappelijke functie bij bijna alle clubs invulling gekregen door middel van (de oprichting of groei van) een afdeling of stichting waarbinnen het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt georganiseerd. Deze afdelingen en stichtingen zetten de kracht van het voetbal in om steden en regio’s te ontwikkelen en persoonlijke ontwikkeling en gezondheid te stimuleren.

De maatschappelijke activiteiten in het betaald voetbal hebben de afgelopen jaren meer aandacht gekregen en clubs initiëren inmiddels een groot aantal programma’s. Om deze activiteiten meer te structureren en te professionaliseren, heeft de Eredivisie CV (ECV) een 3-jarige samenwerking met het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht (USBO) gesloten.

Aan de hand van de methodiek Theory of Change (ToC) worden de MVO-activiteiten van clubs of leagues in kaart gebracht en gestructureerd, waarbij het maken van positieve maatschappelijke impact het uitgangspunt is. Deze beoogde impact dient daarbij ook meetbaar te zijn. Door stil te staan bij de gewenste en/of verwachte impact van een organisatie, word je gedwongen om te bedenken hoe de organisatie werkt en op welke manier er impact wordt gecreëerd. Door de activiteiten, de verwachte outputs en outcomes in kaart te brengen, creëer je een eigen verandertheorie. De term ToC betekent dan ook niet dat er sprake is van een wetenschappelijke theorie. Het is een beschrijving van de manier waarop je zelf denkt impact te creëren en de manier waarop je organisatie werkt.

Dit handboek is geschreven door USBO en ECV als naslagwerk voor het werken met ToC in het betaald voetbal. Het handboek gaat in op de waarde van ToC en helpt clubs en leagues om de juiste stappen te doorlopen om te komen tot een goede ToC.

Het kan gebruikt worden door MVO-managers en -medewerkers om inzicht te krijgen in de MVO-strategie en deze waar nodig aan te scherpen. Tevens vormt het de basis om de impact te kunnen meten. Ook voor andere betrokkenen binnen de BVO is ToC nuttig: zo kunnen bestuurders, directieleden en commercieel verantwoordelijken van een club richting externe partners en stakeholders op een inzichtelijke manier duidelijk maken op welke manier de club werkt aan haar maatschappelijke impact.

Bekijk hier bovenstaande afbeelding (Theory of Change) in hogere resolutie.